Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

FAHMAB HB

"Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, konsult- och entreprenadverksamhet, köp- och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, köp- och försäljning av värdepapper samt idka därmed förenig verksamhet, samt konsultverksamhet inom trädgård och blomsterhandel."
Finns i branscher på Wedoo: Blommor - Fastigheter - Konsult
Org.nr: 969719-4273
Företagsform: Handelsbolag