Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Promaint AB

"Bolaget skall bedriva direkt eller indirekt, tillhandahålla och försälja tekniska tjänster, drift- och underhållstjänster till den industriella, handels- och offentliga sektorn, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556853-9877
Företagsform: Aktiebolag