Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Kungälv

IZONI Fastigheter AB
Org.nr: 559003-2719
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
JesSöd Holding AB
Org.nr: 556911-6576
Aktiebolagets verksamhet ska vara förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper samt därtill tillhörande verksamheter.
Jonny Carlsson Holding & Invest AB
Org.nr: 556827-3881
Föremålet för bolagets verksamhet är att finansiera, äga och förvalta aktier, fastigheter, verktygs- och verkstadsmaskiner och inventarier samt därmed förenlig verksamhet.
Just det AB
Org.nr: 556993-7161
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnation och reparation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Jörlanda Byggservice AB
Org.nr: 556824-6192
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, idka handel med byggnadsmaterial, även förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
K.A.R. Stockholm AB
Org.nr: 556033-4954
Bolaget ska köpa, försälja och förvalta fastigheter. Samt även köpa, försälja byggnadsmaterial och sågat virke. Rörelse ska bedrivas inom och utanför Sverige.
Kaise Design AB
Org.nr: 556691-0708
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom teknik och media samt bedriva utveckling och framtagande av produkter inom samma område samt äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kalle Glader 4 AB
Org.nr: 559007-8696
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Keton Förvaltnings AB
Org.nr: 556744-1778
Bolaget ska äga, förvalta och handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
KB Lagersten & Co
Org.nr: 969766-7633
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KBET FASTIGHETEN KVARNEN
Org.nr: 916852-2341
FÖRVALTNING OCH UTHYRNING AV FASTIGHETER
KBET FREDRIKSSON & PARTNER
Org.nr: 916835-0966
AGENTURVERKSAMHET MED FRITIDSARTIKLAR, FÖRSÄLJNING AV MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER, FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
KBET GARVAREN 2
Org.nr: 916839-5557
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
KBET GARVARENMYREN
Org.nr: 916842-2013
ÄGA, FÖRVALTA OCH BEBYGGA FASTIGHETER
KBet Maden 1:381
Org.nr: 969705-0301
Förvaltning av fastigheter.
KBet MajaSvea
Org.nr: 969765-1777
Äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom fastighetsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
KBet Teknikern 1
Org.nr: 969673-3675
äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kompasshuset i Kungälv AB
Org.nr: 556478-9799
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier och andra värdepapper.
Koppernæs Eiendom AB
Org.nr: 556994-4332
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Korpås Förvaltnings AB
Org.nr: 556336-3851
Bolaget skall bedriva skogsbruk, handel med värdepapper, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt bedriva konsulterande verksamhet inom dessa områden.