Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Kungälv

Fastighetsaktiebolaget Dicksonsgatan
Org.nr: 556739-6907
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FFC Invest AB
Org.nr: 556917-4146
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fiveowner AB
Org.nr: 556648-3722
Bolaget skall bedriva mekaniskt legoarbete samt tillverkning av maskiner för reningsindustrin, ägande och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fjorden Förvaltning AB
Org.nr: 556541-4314
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva byggnadsteknisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Färskvaruhuset Holding i Kungälv AB
Org.nr: 556720-0232
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av charkuterivaror, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Förankringens Fastighets AB
Org.nr: 556867-2959
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Försäkringsmäklare Håkan Edsberger AB
Org.nr: 556366-0744
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter och värdehandlingar, bedriva travverksamhet, förmedling av försäkringar och i anslutning därtill utföra ekonomisk och juridisk rådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsbolaget Tre Kungar Handelsbolag
Org.nr: 969642-6296
Förvaltning av järn- och låsrörelser, uthyrning inom samma bransch, samt förvaltning av fastigheter.
Gaffelkremlan i Kungälv AB
Org.nr: 556667-2365
Bolaget skall äga och förvalta kommersiella fastigheter till främst näringsidkare samt ägande, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Galerius Fastighets AB
Org.nr: 556925-1894
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Garnisonen i Kungälv AB
Org.nr: 556554-0811
Bolaget skall förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva fastighetsmäklarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
GH Service Fastigheter i Kungälv AB
Org.nr: 556632-6780
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBet ARRANT i Mora
Org.nr: 969705-2422
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av fastigheter, samt konsulttjänster inom trading och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBET JAN-HUS
Org.nr: 916563-3315
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
Hanelko AB
Org.nr: 556746-9142
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom el- teknik, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Heikki Määttä Förvaltning AB
Org.nr: 556594-9608
Bolaget ska äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Höganäs Linden 6 AB
Org.nr: 556959-8062
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ibex Fastigheter AB
Org.nr: 556617-7910
Bolaget ska äga, bebygga och förvalta mark, samt utföra tjänster inom jakt och viltvård.
Ilait AB
Org.nr: 556717-7323
Bolaget skall bedriva hostingverksamhet av IT-tjänster riktade till återförsäljare och därtill förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta företag, fastigheter och värdepapper samt därtill förenlig verksamhet.
Inbergs fastigheter AB
Org.nr: 556979-5924
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.