Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Vendelsö

AB Systemevent i Stockholm
Org.nr: 556922-6227
Föremålet för bolagets verksamhet är datakonsult med inriktning systemutveckling samt eventverksamhet och därtill relaterade tjänster.
Acano AB
Org.nr: 556922-6722
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verkamhet. Administrativa tjänster och konsultativ verksamhet inom organisation, ekonomi, juridik och omvårdnad, samt köp och försäljni ...
Agape Konsult AB
Org.nr: 556307-9127
Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet av fordon samt konsultverksamhet inom följande områden: Ekonomi, Administration och Hemmiljö. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom samt driva därmed förenlig verksam ...
Anstrell Konsult AB
Org.nr: 559003-5225
Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, affärsutveckling, projektledning, pedagogik, organisation och verksamhetseffektivisering samt resturangutveckling och etablering. Äga och förvalta vär ...
BUSEC HB
Org.nr: 969743-3093
Ekonomi, säkerhet och IT, konsultation i ekonomi och säkerhet, bokföring, utbildning, föreläsning, försäljning av produkter och tjänster, utveckling, utredningar, analyser, krisplanering, spaning och djuruppfödning.
Chefakuten SHTC KB
Org.nr: 969748-3130
Marknadsföring, affärsutveckling, ekonomi, ledarskap och chefutveckling. Kommunikation, PR, event, personl och HR, IT och informationssystem samt logistik.
COMET RIKS-KONSULT KB
Org.nr: 916606-4478
Konsultverksamhet inom juridik, ekonomi- och avtalsområdet, fastighetsmäkleri, byggnadsverksamhet, markexploatering-köp och försäljning av fastigheter-fast egendom.
Ekonomibolaget Notima AB
Org.nr: 556745-6941
Bolagets verksamhet skall vara att erbjuda företag och privatpersoner en helhetslösning inom ekonomiområdet såsom, men inte begräsad till, ekonomi-, administration- och IT-tjänster samt även verksamhetsstyrning. Bolaget ...
Ekonomibyrån i Stockholm AB
Org.nr: 559016-0353
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi, köp och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult FRISAK AB
Org.nr: 556825-5078
Företaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
El & Rörcenter i Europa AB
Org.nr: 556266-9134
Bolaget skall bedriva installationsverksamhet inom el, tele och data, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Idka konsulterande verksamheter främst avseende teleadministration, ekonomi, affärsutveckling, marknadsföring ...
Elf Solutions AB
Org.nr: 556982-9061
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi, redovisning, IT-konsulttjänster och management samt därtill tillhörande verksamheter.
Fraxinius AB
Org.nr: 559020-5034
Verksamhet inom uthyrning av tjänster inom områdena Finans, Ekonomi, Personlig utveckling och arbetsmiljö.
Golvet Bygg & Inredning i Stockholm AB
Org.nr: 556819-1695
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med huvudsaklig inriktning på golv och inredning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva verksamhet inom ekonomi'administration'redovisning samt därmed förenlig ve ...
Hälsomäklarna i Sverige AB
Org.nr: 556831-2838
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla och förmedla tjänster såsom utildningar, föreläsningar, förmedling av olika typer av frisk- och hälsovård och därmed förenlig verksam- het.
Ingagärde AB
Org.nr: 556509-2037
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, såsom strukturförändringar, köp- och försäljning av företag, industriverksamheter och produkträttigheter samt förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig ...
Intermediator Development HB
Org.nr: 969682-5141
Konsult inom försäljning, reklam, marknadsföring, ekonomi, redovisning, omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. Försäljningsarbeten, kontaktförmedling och produkt- och artistlanseringar inom musik och reklam.
Kiwano Consulting AB
Org.nr: 556629-9714
Bolaget ska bedriva verksamhet inom affärsutveckling, ekonomi och informationsteknologi, främst genom att erbjuda konsulttjänster i form av, resursförstärkning, utveckling, utbildning och forskning, samt förvaltning av f ...
Litzull Redovisning AB
Org.nr: 556895-8564
Aktiebolaget ska, såsom redovisningsbyrå, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Mayab Consulting AB
Org.nr: 556978-0694
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet samt utföra tjänster inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också utföra tekniska tjänster så som inspektioner, reparationer och miljövård u ...