Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvet Bygg & Inredning i Stockholm AB

"Bolaget ska bedriva byggverksamhet med huvudsaklig inriktning på golv och inredning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva verksamhet inom ekonomi'administration'redovisning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ingår i verksamheten att förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bygg - Ekonomi - Golv - Inredning - Redovisning
Org.nr: 556819-1695
Företagsform: Aktiebolag