Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Jönköping

0edge AB
Org.nr: 556796-1239
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom IT, produktutveckling import försäljning av alpin utrustning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får äga och förvalta såväl värdepapper som fast egendom.
8Femton AB
Org.nr: 559020-8673
Företaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet.
Addovate AB
Org.nr: 556960-6279
Bolaget ska bedriva konsulting inom programmering, systemering, företagsledning, marknadsföring, handla och förvalta värdepapper för egen räkning samt därmed förenlig verksamhet.
Ahlander Visual Media AB
Org.nr: 556755-7292
Bolaget skall bedriva datorgrafik, samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AMATIT AB
Org.nr: 556842-8915
Aktiebolaget ska bedriva mjuk- och hårdvaruutveckling till mätinstrument, databaser, idrottssystem, bokningssystem för hotell och eventarrangör, bedriva annan dataprogrammering, äga och förvalta varumärken- och licensrät ...
Amundi Technologies AB
Org.nr: 556982-3791
Aktiebolaget ska arbeta med systemintefration och mjukvaruutveckling.
AMUNDI TECHNOLOGIES HB
Org.nr: 969752-8660
Systemintegration och mjukvaruutveckling.
Atollic AB
Org.nr: 556615-0172
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axxos AB
Org.nr: 556707-2722
Bolaget ska bedriva datasystemverksamhet samt därtill förenlig verksamhet.
Baud Kommunikation AB
Org.nr: 556950-0449
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam, kommunikation och marknadsföring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BesiktApp AB
Org.nr: 556987-3432
Bolagets verksamhet består av IT-utveckling, byggbesiktningar, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bixue Kommunikation HB
Org.nr: 969739-0004
Grafisk kommunikation, som vänder sig till både företag och privatpersoner. Reklambyråverksamhet, specialinriktning mot tryck på special-udda material som inte är så vanliga på marknaden(t.ex magnet, transpa rent film, p ...
Bluerange IT AB
Org.nr: 556709-9394
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT inklusive hårdvara och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
Bluerange Sweden AB
Org.nr: 556809-9492
Bolaget ska genom förvaltning och förädling av IT- verksamheter erbjuda användarvänliga och lättillgängliga IT- och Internettjänster med syfte att underlätta, förbättra och effektivisera för företag och organisationer oc ...
Bluerange Technologies AB
Org.nr: 556533-2201
Bolaget skall bedriva utveckling av programvaror för persondatorer, producera information för publicering på Internet och interna företagsnät och därmed förenlig verksamhet.
Borén & Bema Learning AB
Org.nr: 556972-1581
Företaget ska bedriva produktion av läromedel och informations- material för datorer, läsplattor och andra liknande apparater. Företaget ska arbeta som ett produktionsbolag för kunder som vill få läromedel skapade men oc ...
Branoc HB
Org.nr: 916629-9553
Konsultverksamhet inom databranschen.
Briefcave AB
Org.nr: 559015-5536
Bolaget ska bedriva produktion och konsultverksamhet inom grafisk design, webbutveckling, apputveckling, reklam och marknadsföring samt därmed idka förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget även äga, driva och förvalta ...
Bringfeldt Innovation AB
Org.nr: 556831-2499
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag med verksamhet inom utveckling och affärsidéer samt därmed förenlig verksamhet.
Broit AB
Org.nr: 556934-5886
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och konsultverksamhet inom IT och Management gällande webbaserade system för olika plattformar, för konsumeranade enheter inklusive, men inte begränsat till, PC, mobiler, surfplattor, ...