Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coaching i Täby

AB Marymind
Org.nr: 556910-0471
Familjebehandling, familjerådgivning, psykoterapi, socialpedagogiska insaser, handledning, utbildning, konsultation, coaching, workshops, föreläsningar och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten riktar sig till kommun, ...
AB Winge Coaching
Org.nr: 556892-2453
Aktiebolaget ska bedriva coaching och vägledning inom jobb och karriär, terapi för relationer och par samt ungdomsstöd och föreläsning. Guidade charterturer inom sjöfart.
Annika Rydberg Coaching & Consulting AB
Org.nr: 556769-9680
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, utredningar och projekt, handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Birgitta Björk AB
Org.nr: 556281-8749
Bolaget skall genomföra coaching, sorgbearbetning och debriefing, bedriva konsultverksamhet inom kompetens och organisations- utveckling samt köpa, förvalta och sälja värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bloom HR & Coaching AB
Org.nr: 559035-6597
Aktiebolaget ska bedriva HR-konsulttjänster, coaching, teamutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Boutin Creative AB
Org.nr: 556828-7121
Bolaget ska bedriva produktion och konsultverksamhet inom personlig träning, hälsa, välmående, coaching och mediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Brightness Consulting AB
Org.nr: 556872-0691
Rekrytering av chefer och specialister, utbildning och konsultativ verksamhet inom rekrytering, HR, coaching och företagsledning.
Brikke Management AB
Org.nr: 556820-5743
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende ledarskap, organisationsutveckling, bolagsutveckling och coaching gentemot företag, privatpersoner och föreningar samt förvaltning av värdepapper.
Browall Consulting AB
Org.nr: 556880-4644
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, coaching, ledarskapsutbildning, rekryteringar, inrednings- och styling- uppdrag, import och försäljning av hudvårdsprodukter, artist- förmedling samt bedriva tjänsteförsäl ...
Brögger Human Resource Consulting AB
Org.nr: 556649-9967
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, teamutveckling, rekrytering, coaching, karriärplanering, affärsutveckling, organisationsutveckling, fysisk personlig träning samt därmed förenlig verksamhet.
Callinova AB
Org.nr: 556939-4835
Bolaget skall bedriva psykoterapi, familjerådgivning, utbildning, konsultationer, handledning, coaching, ekonomisk rådgivning, redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
CCEurope AB
Org.nr: 556581-2731
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet bl.a. projektledning, testledning, utredning, systemering, programmering, dokumentation och utbildning. Bolaget ...
Coaching & Motivation Scandinavia AB
Org.nr: 556828-7469
Bolaget ska bedriva verksamhet inom utbildning, organisations- och personalutveckling och personlig utveckling i form av coaching, handledning, föreläsningar, utbildningar, böcker och resor i kombination med personlig ut ...
Coaching and Teambuilding i Täby AB
Org.nr: 556254-8718
Bolaget skall bedriva ekonomisk och teknisk konsultation avseende ledarskap och idka därmed förenlig verksamhet.
Coachskolan i Täby KB
Org.nr: 969742-5107
Företaget bedriver coachutbildning till privatpersoner och egenföretagare. Personlig coaching av individer är också en del av verksamheten.
Cogs Creative AB
Org.nr: 559027-4170
Bolaget skall bedriva kommunikationskonsultverksamhet samt coaching samt därmed förenlig verksamhet.
Controller Konsult Älgevik AB
Org.nr: 556332-2998
Bolaget skall bedriva ekonomi- och managementkonsulting inom företag, handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Konsulting'coaching inom friskvård och förebyggande hälsovård s ...
Dialog för framtiden i Boden AB
Org.nr: 556342-5981
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet som innebär coaching, workshopsledare, ledarskap, teamutveckling, styrelsearbete och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eva Huerta Lundqvist AB
Org.nr: 556662-8938
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsmäkleri, konsultverksamhet inom management IT, coaching med inrikting på hälsa, yogakurser, researrangör, import och försäljning av konst och tillbehör för yogaverksamheten ...
Eva Tempelman Productions AB
Org.nr: 556719-9541
Bolaget ska bedriva filmproduktion, reklambyråverksamhet, inköp, försäljning, träning och utbildning inom hästverksamhet, personlig träning inom friskvård och mental coaching, förvalta värdepapper och fastigheter samt be ...