Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CCEurope AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet bl.a. projektledning, testledning, utredning, systemering, programmering, dokumentation och utbildning. Bolaget skall även bedriva coachning bl.a. affärsledning, coaching individuellt och i grupp t.ex. lednings- och projektgruppsutveckling, teambuilding, dokumentation och utbildning. Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet inom ny-, om- och tillbyggnad av hus samt därmed förenlig verksamhet bl.a. verkstadsarbete, konsultation inom husbyggnation, husinspektion, kranlyft med lastbil, gräv- och schaktarbete samt trädfällning."
Finns i branscher på Wedoo: Coaching - Data - Datakonsult - Gräv - Lastbil - Programmering - Teambuilding - Trädfällning
Org.nr: 556581-2731
Företagsform: Aktiebolag