Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Eskilstuna

4108504 Tuna Park AB
Org.nr: 556594-5465
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutiker även som idka därmed förenlig verksamhet.
AB Pillernissarnas Mat
Org.nr: 559011-0572
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av dagligvaror, post- och kassaservice, videouthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Allan Gross i Mälardalen AB
Org.nr: 556763-9371
Bolaget ska bedriva grossisthandel inom livsmedelsbranschen och idka därmed förenlig verksamhet.
Allehanda Bygg & Städ i Eskilstuna AB
Org.nr: 556622-4233
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, arkitektritning, städ- verksamhet kioskrörelse och personaluthyrning samt även uppfödning, tävlande och avel med travhästar samt därmed förenlig verksamhet.
Ekängens Matmarknad AB
Org.nr: 556957-4758
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Erlands Mat&Smak AB
Org.nr: 556925-4708
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
HBet Industridepån i Eskilstuna
Org.nr: 969716-0175
Handel med järnhandelsvaror samt datasupport.
Handlarn i Kjula AB
Org.nr: 556854-7649
Aktiebolaget ska bedriva handel med livsmedel.
Hälsoboden i Eskilstuna AB
Org.nr: 556779-0661
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
JOCAM Säljpartner AB
Org.nr: 556867-1647
Aktiebolaget ska bedriva säljverksamhet för olika uppdragsgivare inom dagligvaruhandeln. Bolaget ska också bedriva handel med värdepapper.
Leanda AB
Org.nr: 556514-4119
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamhet i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Leanda Consulting AB
Org.nr: 556575-2499
Aktiebolaget skall bedriva tillverkning av livsmedel och varu- handel inom livsmedelsbranschen, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Legoplåt i Eskilstuna AB
Org.nr: 556053-5774
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadstillverkning, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ly Ging Vegetarisk HB
Org.nr: 969726-6139
Försäljning av vegetariska livsmedel i butik till privatpersoner.
Maccaro AB
Org.nr: 556755-8621
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Margreth Mälardalen AB
Org.nr: 556947-7366
Ekonomisk redovisning, ekonomisk konsultation, bostadsförmedling, familjehemskonsultation samt förvaltning och innehav av fastigheter.
Matbolaget i Eskilstuna AB
Org.nr: 556632-1682
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Matbutiken i Nyfors AB
Org.nr: 556789-7797
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Mats Lågprishandel AB
Org.nr: 556625-0824
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Närmare Livs i Sörmland AB
Org.nr: 559019-4840
Bolaget skall sälja livsmedel med brett sortiment i butik, och även egen import av varor för egen försäljning samt grossisthandel och därmed förenlig verksamhet.