Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Allan Gross i Mälardalen AB

"Bolaget ska bedriva grossisthandel inom livsmedelsbranschen och idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Butiker
Org.nr: 556763-9371
Företagsform: Aktiebolag