Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Gammelstad

Fire Aid Sweden AB
Org.nr: 556983-4434
Bolaget ska främst tillhandahålla tjänster inom brandsäkerhet med brandingenjörskompetens. Tjänsterna omfattar bland annat: - Byggnadstekniskt brandskydd - Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Brandfarliga varor - Bran ...
InfoNord i Luleå AB
Org.nr: 556452-3636
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, arbetsmiljö och byggnadsverksamhet såsom inventeringar, besiktningar, beskrivningar, ritningar och andra handlingar samt utförande av byggnationer. Bolaget skall ä ...