Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

InfoNord i Luleå AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, arbetsmiljö och byggnadsverksamhet såsom inventeringar, besiktningar, beskrivningar, ritningar och andra handlingar samt utförande av byggnationer. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva fastighetsförvaltning samt uthyrning av lokaler. Bolaget skall bedriva verksamhet inom individutvecklingen, verksamhetsutveckling och föreläsningar. Bolaget skall bedriva försäljningsverksamhet, marknadsföring, skrivuppdrag, författande och utgivning av trycksaker. Bolaget skall dessutom bedriva värdepappershandel och idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556452-3636
Företagsform: Aktiebolag