Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fire Aid Sweden AB

"Bolaget ska främst tillhandahålla tjänster inom brandsäkerhet med brandingenjörskompetens. Tjänsterna omfattar bland annat: - Byggnadstekniskt brandskydd - Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Brandfarliga varor - Brandutredning - Utförandekontroll brand - Byggnationer - Handel med värdepapper - Utbildning och föreläsningar - Utvecklingsarbete - Omvärldsbevakning och analys - Projektledning"
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Föreläsningar
Org.nr: 556983-4434
Företagsform: Aktiebolag