Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Uddevalla

4L Innovation AB
Org.nr: 556903-2773
Bolaget ska utveckla och driva affärsidéer. Bolaget ska även bedriva försäljning av lekkläder för barn, bokföringsbyrå samt omvandla fakturerat arvode till lön.
A 4 Quality Business AB
Org.nr: 556503-8105
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultationer inom ekonomi och utföra granskningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
AB Relisa Redovisningstjänst
Org.nr: 556794-9846
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå.
AB Sifferkompaniet
Org.nr: 556797-2335
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva administration och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Adactio Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 559018-3751
Föremålet för bolagets verksamhet är inom området för redovisning, skatterätt och vissa juridiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Lunneplan
Org.nr: 556421-1687
Bolaget skall äga, förvalta och förmedla fastigheter och aktier.
Anlita Ekonomi i Uddevalla AB
Org.nr: 559030-3243
Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet
Badö Ekonomi KB
Org.nr: 969678-4678
Redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Bahusia Redovisning AB
Org.nr: 556992-7774
Bolaget ska skall bedriva uppdragsverksamhet inom bokföring, redovisning och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly SEK AB
Org.nr: 556231-2222
Föremålet för bolagets verksamhet är yrkesmässig revision, redovisning och skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly Sverige AB
Org.nr: 556485-7539
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva revisionsverksamhet med tillhörande konsultationer samt därmed förenlig verksamhet och bedriva service verksamhet inom revisions- och redovisningsbranschen, främja utvecklin ...
Bergmans Mur & Kakel i Uddevalla AB
Org.nr: 556671-1148
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt (i) Utföra mur- och kaklingsarbeten. (ii) Bedriva försäljning av material och varor inom mur- och kaklingsbranschen samt badrumsinredningar. (iii) Utföra redovi ...
Blegg Invest AB
Org.nr: 556307-0563
Bolaget skall bedriva företagsekonomiska konsultationer, försäljning av dataprogram, utbildning inom företagsekonomi och ADB, värdepappers- och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bokajs AB
Org.nr: 556999-9690
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ekonomi och redovisning samt handel med värdepapper samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksameht.
Bokslut- & deklarationsservice i Uddevalla AB
Org.nr: 556464-5561
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
C. Andresen Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556946-6773
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Calculo Redovisning AB
Org.nr: 556630-1718
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, datasupport samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Cityekonomen i Uddevalla AB
Org.nr: 556911-0157
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring.
Debello AB
Org.nr: 556737-2536
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Dramsviksnabben AB
Org.nr: 556394-5210
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, administration, redovisning, systemlösningar och därmed förenlig verksamhet.