Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Gävle

MICOL Bilservice AB
Org.nr: 556457-0678
Bolaget skall bedriva reparationer av personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Multicompetence in Sweden AB
Org.nr: 556962-4090
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag utföra koncerngemensamma uppgifter och att bedriva bilverkstad, restaurangverksamhet, byggnadsverksamhet, rekrytering, utbildning och u ...
Nordquist och Glasell Transport AB
Org.nr: 559011-3337
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet för godstransporter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva tävlingsverksamhet inom bilsport, samt reparationer, service och handel med material och delar för tävling ...
Papaya Food AB
Org.nr: 556853-5818
Bolaget skall bedriva kiosk- och restaurangverksamhet, bolaget skall även bedriva bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
R. Dahlboms Bil AB
Org.nr: 556379-5052
Bolaget skall driva handel och förvaltning av värdepapper samt bedriva inköp, försäljning och reparation av bilar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rogab AB
Org.nr: 556721-7038
Bolaget skall bedriva rekonditionering samt rostskyddsbehandling av motorfordon, försäljning av reservdelar och tillbehör till motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
SHOMAHER Bilservice AB
Org.nr: 556695-3641
Bolaget ska bedriva bilverkstad med reparation, underhåll och rekonditionering av bilar samt även bedriva försäljning av reservdelar och bildäck samt därmed förenlig verksamhet.
Skov o Son AB
Org.nr: 556203-6755
Bolaget skall bedriva grävmaskinsarbeten samt reparationer av maskiner, handel och reparationer av motorfordon, handel med färger, handel med hobbyartiklar och dess tillbehör, schaktning, rivning och grundarbeten samt öv ...
Svenska Bil & Däck AB
Org.nr: 556752-2791
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar, gummiverkstad för fordon, bilverkstad, försäljning av biltillbehör och bildelar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Thunbergs Bil AB
Org.nr: 556110-9090
Bolaget skall driva försäljning av bilar, reparationsverksamhet och idka därmed förenliga verksamheter.
TTC Service AB
Org.nr: 556698-0248
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, så ock att driva fabriks-, handels-, verkstads-, och garagerörelse inom bilbranchen samt uthyrning av lös egendom inom fordons-, data-, och ...
Wikmans Bil i Gävle AB
Org.nr: 556735-9491
Bolaget ska bedriva handel med bilar och reservdelar samt annan därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta lös egendom.
WLS i Gävle AB
Org.nr: 556560-2108
Bolaget ska bedriva verksamhet inom idrott, främst ishockey genom att på uppdrag av ett nordamerikanskt ishockeylag idka talangjakt på unga europeiska spelare. Bolaget ska bedriva handel inom mode och styling , kaffeprov ...
Yousef'ssons Bil & Mekaniska AB
Org.nr: 556813-1097
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilverkstad, försäljning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Östens Bilvård AB
Org.nr: 556531-3318
Bolaget skall bedriva bilvårdsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.