Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Gävle

5 Stars Bilvård i Gävle HB
Org.nr: 969764-7874
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva biltvättsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
AB Näringens Fordonsservice
Org.nr: 556346-4980
Bolaget ska bedriva handel med petroleumprodukter, service av bilar och fordon, service och reparation av båtar samt handel med båtar och därmed förenlig verksamhet.
AUTO BILHALL I GÄVLE AB
Org.nr: 556999-5730
Bolaget ska arbeta med inköp och försäljning av bilar, bilvård och bilservice. Import och export av bilar.
Auto New - Bilverkstad, Bilvård, Däckservice HB
Org.nr: 969765-8780
Bilvård, bilverkstad, däckservice och försäljning av små produkter för verksamheten. Bilförsäljning.
Bilbolaget Personbilar Gävle AB
Org.nr: 556227-9793
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt driva bilhandel och bilverkstadsrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Bilmetro AB
Org.nr: 556061-2789
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, så ock driva fabriks-, handels-, verkstad- och garagerörelse inom bilbranschen samt uthyrning av lös egendom inom fordons-, data- och verkstadsbranscherna jämte därmed ...
Bilmetro Lastbilar i Hudiksvall AB
Org.nr: 556564-2377
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, så ock att driva fabriks-, handels-, verkstads- och garagerörelse inom bilbranschen samt uthyrning av lös egensom inom fordons-, data- och v ...
Bilservicehuset i Gävle AB
Org.nr: 556940-0285
Bolaget skall bedriva service och reparation av personbilar, lätta lastbilar och husbilar, förvaring av däck och därmed förenlig verksamhet.
Bilverkstan' JL AB
Org.nr: 556829-6841
Bolaget ska bedriva service och reparation av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Bilvårdsspecialisten i Gävle AB
Org.nr: 556245-4545
Bolaget skall bedriva bilvårdsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bilvårdsteknik Gävleborg AB
Org.nr: 556879-7095
Bolaget ska bedriva bilvård, bilreparationer, försäljning av bilvårdsprodukter samt handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bomhus Motor & Entreprenad AB
Org.nr: 556858-7181
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra fordonsreparationer samt entreprenadtjänster såsom markarbeten och godstransporter jämte därmed förenlig verksamhet.
Bomhus Rekond AB
Org.nr: 556921-5816
Bolaget ska bedriva bilrekonditioneringtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Broms & Ljuddämparservice i Gävle AB
Org.nr: 556035-0091
Bolaget skall utföra bilreparationer och ha broms- och ljuddämparservice som specialitet samt därmed förenlig verksamhet.
Car & Truck Center i Gävle AB
Org.nr: 556630-1387
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva handel med bilar samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Car Clean Bilvårdsexperten i Sverige HB
Org.nr: 969697-2711
Bilvård (bilrekonditionering).
Carlströms Mekaniska HB
Org.nr: 969767-3359
Service och reparationer av personbilar, lastbilar, truckar, pallyftare samt maskiner och redskap.
DK Service AB
Org.nr: 556977-9019
Bolagets verksamhet är att bedriva automatisk tvätt för bilar, fastighetsskötsel med snöröjning och gräsklippning, samt därmed förenlig verksamhet.
Essell Teknik AB
Org.nr: 556890-6530
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom underhållsteknik, driftsäkerhet, produktionsteknik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med och reparationer av fordon, motorredskap samt därmed ...
Fordonsexperten Gävle AB
Org.nr: 556942-2743
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation av motorfordon, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, personalbemanning, personaluthyrning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.