Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Hägersten

AB Roo Hemtjänst & Vård
Org.nr: 556870-6617
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, äldreomsorg och vård som hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och ledsagn ...
Armota Budbil AB
Org.nr: 559021-0356
Bolaget skall driva lastbils-, budbils- och vägtransportföretag och därmed förenlig verksamhet.
Artega Service AB
Org.nr: 556950-4755
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, ombyggnader, service samt uthyrning av arbetsledare.
BALTIC CASINO AB
Org.nr: 556357-2105
Bolaget skall bedriva spel och casinoverksamhet, import och export av konsthantverk, restauranginredningasdetaljer, speltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
BloBer Norden AB
Org.nr: 556690-3042
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BS Tjänster AB
Org.nr: 556921-1518
Adminsitativa tjänster, uthyrning av personal, miljöservice, lokalvård, byggservice, handel med värdepapper för egen räkning samt förenlig verksamhet.
Byggstaff Sverige AB
Org.nr: 559009-3216
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, hyra ut byggpersonal samt därmed förenlig verksamhet.
Carcil AB
Org.nr: 556282-7518
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård, vaccinationer och hälsokontroller samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Checkit Health Care AB
Org.nr: 556791-9112
Bolaget ska bedriva hälsovård som i första hand inriktar sig på företagshälsovård. Företaget kommer även bedriva utbildning och ha försäljning av hälsovårdsrelaterade produkter.
Dirigo F & F AB
Org.nr: 556920-8480
Bolaget ska bedriva bemanning, personaluthyrning och snöröjning samt därmed förenlig verksamhet.
Edelkrantz Bygg & Plattsättning AB
Org.nr: 559017-0303
Bolaget ska bedriva byggentreprenadverksamhet, försäljning av byggmaterial, uthyrning av personal, bygg städ och därmed idka förenlig verksamhet.
Ester & Fenol AB
Org.nr: 556994-2229
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultation, utveckling, utbildning och bemanning inom Restaurang-, Dryckes- och Upplevelse -branscherna. Bolaget erbjuder även föreläsningar och dryckesprovning g ...
Exactum AB
Org.nr: 556763-6773
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara bemanning och bearbetning inom tillverkningsindustri.
Excellent Work i Stockholm AB
Org.nr: 556741-8396
Bolaget ska bedriva bygg- och montagearbeten, bemanning, interiör, trädgårds- och fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
GIAB Gävle Installation AB
Org.nr: 556968-2288
Bolaget ska bedriva el-, tele-, fiber- och bredbandsinstallationer, byggarbeten, fastighetsförvaltning, konvertering av kabeltvnät, energideklarationer, uthyrning av maskiner och utrustning inom nämnda områden, personalu ...
GK Facility Service AB
Org.nr: 556881-4387
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsskötsel, flytt- städ och trädgårdsservice, byggverksamhet, catering, rekrytering och uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
HS Service AB
Org.nr: 556312-9146
Bolagets verksamhet skall vara dels sko-, urmakeri- och kemtvättservice samt nyckeltillverkning, dels uthyrning av personal samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jimmy's Steakhouse City AB
Org.nr: 556720-1693
Bolaget skall bedriva restaurangverkamhet och catering samt därmed förenlig verksamhet.
LIKANA BYGG & PLATT AB
Org.nr: 556921-0528
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen såsom nybyggnationer och renovering av kök & badrum samt därmed förenlig verksamhet.
LMT care Sverige AB
Org.nr: 556898-3307
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom telekom-, datakom,- itsäkerhets- och byggbranschen, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.