Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Roo Hemtjänst & Vård

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, äldreomsorg och vård som hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och ledsagning. Bolaget skall också bedriva personaluthyrning och personalrekrytering inom vårdsektorn och därmed förenlig verksamhet till såväl juridiska som fysiska personer."
Org.nr: 556870-6617
Företagsform: Aktiebolag