Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Hägersten

AB Roo Hemtjänst & Vård
Org.nr: 556870-6617
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, äldreomsorg och vård som hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och ledsagn ...
AM MARK & STEN AB
Org.nr: 556925-0821
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom renovering, rivning, trädgårdsarbete, snöröjning och även hemtjänst, personlig service samt därmed förenlig verksamhet.
Design studio Bygg i Sverige AB
Org.nr: 556955-4784
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med byggnadssnickeriarbeten, städ och lokalvård, trädgårdsarbete, barnpassning, målning, matlagning.
Mossens Sanering och Alltjänst AB
Org.nr: 556945-0058
Bolaget skall bedriva sanering och alltjänst som i branschen förekommande saneringsuppdrag, såsom,brand,vatten,lukt klotter och sterbhussanering. Alltjänst såsom fastighetsservice,måleri, snickeri,trädgårdsarbete,flyttst ...
Sivina Sverige AB
Org.nr: 556731-6764
Bolaget ska bedriva hemstädning, hemtjänst, trädgårdsarbete, hem- vård av åldringar, barnskötsel och övrigt som hör till hem och hushåll. Verksamhet innebär också uthyrning av arbetskraft, ägan- de och försäljning av fas ...
VP Service Stockholm AB
Org.nr: 556998-7802
Bolagets ska bedriva servicetjänster inom städning och trädgårdsarbete samt måleriuppdrag och därmed förenlig verksamhet och flytthjälp