Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Göteborg

CMAX AB
Org.nr: 556814-2169
Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenader, bemanningsföretag, installationer och reparationer av fordon , fastighetsskötsel, handel med byggvaror, import och export och handel med inredningsmaterial, inredningsmöbler, by ...
CONMA GROUP AB
Org.nr: 556902-5132
Marknadsföring av LED lampor samt Släckutrustning.
Custor Solutions AB
Org.nr: 556903-8739
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom personalbemanning samt konsultverksamhet beträffande organisations-, kvalitets- samt säkerhetsfrågor jämte annan därtill förenlig verksamhet.
Dalma AB
Org.nr: 556713-5594
Bolaget ska bedriva bemanningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
DBE Holding AB
Org.nr: 556835-9847
Bolaget ska äga , förvalta samt bedriva handel med aktier, värdepapper och optioner samt därmed förenlig verksamhet.
Dfind AB
Org.nr: 556633-3612
Bolaget har till förmål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag eller under andra samarbetsformer bedriva verksamhet inom bemanningsbranschen, såsom rekrytering, anställning och till ...
Diligento Bemanning AB
Org.nr: 559019-6472
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, entreprenader, konsultverksamhet inom personalområdet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Din Byggservice i Sverige AB
Org.nr: 556854-0412
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, byggtjänster i byggbranschen, inköp och försäljning av byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dipity Technologies AB
Org.nr: 559032-9735
Bolaget skall utveckla och sälja digitala plattformar för rekrytering och bemanning, förmedla personal genom bemanning och rekrytering till företag, samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenliga tjänster.
Direct Diagnostic Alliance AB
Org.nr: 556901-1157
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet inom medicinsk radiologi, medicinsk teknik och utveckling av medicinskt tillämpliga digitala metoder. Vidare kommer personaluthyrning och konsultationer ...
DixRoth EF
Org.nr: 769630-0180
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa, utöva, spela in, producera, undervisa, sälja samt förmedla upplevelser, tjänster, events, konfektion, merchandise och enskilda ver ...
Dotek2 HB
Org.nr: 969769-0783
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.
DRMAGNUS AB
Org.nr: 556894-5991
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, dykläkarverksamhet, hyrläkarverksamhet via bemanningsföretag, administrativa företagstjänster, byggverksamhet och därtill hörande konsultverksamhet, förvaltning av vä ...
Döj lön AB
Org.nr: 556881-8503
Aktiebolaget ska bedriva bemanning åt Kungstens Plåtslageri.
E Q Netcon AB
Org.nr: 556715-4280
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, personalrekrytering och fordonsverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
E&L Bygg AB
Org.nr: 556981-2638
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
ECT SWEDEN AB
Org.nr: 556900-5985
Företaget skall vara verksam i tre olika branscher. 1) Import & Export varor såsom textilier och frukt & Grönt 2) Bemanning & konsult uthyrning inom lager och industri samt tjänst sektorn. 3) Handel med finansiella instr ...
EHRAB Rekrytering och Bemanning AB
Org.nr: 556924-3164
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, rekrytering, entreprenader- och konsultverksamhet inom personalområdet samt därmed förenlig verksamhet.
elvaett HB
Org.nr: 969763-5853
Elvaett ämnar att arbeta med management och produktion. Elvaett erbjuder paketering av föreställningar, musik och varumärken. Elvaett kommer även att arbeta med försäljning av den paketering som företaget gör.
Eriksson och Billings Byggservice AB
Org.nr: 556809-0087
Byggservice.