Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Göteborg

Torsic AB
Org.nr: 556508-0073
Bolaget skall bedriva läkarmottagning, medicinsk rådgivning, musik- och konsertverksamhet, förvalta fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, köp och försäljning av värdepapper, samt bedriva persontransporter med ...
TPP Industrialservice AB
Org.nr: 556990-1373
Bolaget skall utföra kvalitetssäkring, avsyningsarbeten, reparationer och justering av komponenter för utländska företag, samt även hyra ut personal som är inriktad på bil-, maskin- process och verkstadsindustrin samt dä ...
Tvättbröderna Göteborg AB
Org.nr: 556825-9740
Aktiebolaget ska bedriva tvättverksamhet, uthyrning av arbetskraft inom bygg och logistiksektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Tyresö Optic Services AB
Org.nr: 556982-5358
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandels- rörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Uddevalla City Optic Services AB
Org.nr: 556982-5366
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandelsrörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Uddevalla Torp Optic Services AB
Org.nr: 556982-5390
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandelsrörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Unik Logistik i Sverige AB
Org.nr: 559029-5456
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal, samt konsultationer och entreprenadverksamhet inom logistik, lager samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verk ...
Uppsala City Optic Services AB
Org.nr: 556978-3490
Bolaget skall tillhandhålla konsulttjänster till detaljhandels- rörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Uppsala Gränby Optic Services AB
Org.nr: 556976-7782
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandelsrörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Valdemar Art AB
Org.nr: 556633-3307
Bolaget skall bedriva försäljning av konst, bedriva skivproduktion, förlägga musik, förvalta rättigheter till låtar, bedriva produktion av böcker, uthyrning av läkartjänster, artistisk verksamhet, utförande av kulturella ...
Vega HR AB
Org.nr: 556809-3040
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekrytering och bemanningsverksamhet (arbetsförmedlingsverksamhet) och tillhörande tjänster samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Konsultations- och ...
Vonnea AB
Org.nr: 556817-4451
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, personalrekrytering och entreprenadverksamhet inom industri-, handels-, tjänste- och offentlig sektor, handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast och lös egen ...
We are hiring Sweden AB
Org.nr: 556975-4111
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bemanningsbranschen, såsom rekrytering och anställning inom media och reklam. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet inom företagarservice såsom tillhandahållande av personaladm ...
Xtended Bemanning AB
Org.nr: 556805-2483
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal, butiksförsäljning av elektronikutrustning såsom mobiltelefoner, eventverksamhet samt äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksa ...
ÖNALI AB
Org.nr: 556923-5228
Bemanningsföretag som hyr ut personal till företag och privatpersoner.
Örebro Optic Services AB
Org.nr: 556982-5192
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandels- rörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.