Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Uddevalla

AB Sifferkompaniet
Org.nr: 556797-2335
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva administration och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gunde Persson Elektriska
Org.nr: 556409-4232
Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, konsultverksamhet inom organisation och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
AV 15 Consulting AB
Org.nr: 556956-6648
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt att utföra konsulttjänster inom ekonomi, administration, ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
Bohus Administration AB
Org.nr: 556110-8498
Bolaget skall bedriva administrationstjänster, bedriva tillverkning och försäljning av svetsade nylonvävprodukter, bedriva uthyrnings-, entreprenad- och handelsverksamhet inom miljövård såsom vattenrening, avfallshanteri ...
C. Andresen Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556946-6773
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och administration samt därmed förenlig verksamhet.
diaQualos AB
Org.nr: 556639-2600
Bolaget skall bedriva administration, patientklassifikation, kvalitetsuppföljning, verksamhet inom hälso- och sjukvård, uthyrning av fastighet och därmed förenlig verksamhet.
Dramsviksnabben AB
Org.nr: 556394-5210
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, administration, redovisning, systemlösningar och därmed förenlig verksamhet.
Extensus AB
Org.nr: 556230-3411
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, konsulttjänster inom ekonomi, administration och marknadsföring, sälja, köpa och förvalta fastigheter och tomter, samt idka handel med aktier och värdepapper jämte därmed förenli ...
Gundes Konsult & Förvaltning Nr 1 AB
Org.nr: 556987-6203
Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, konsultverksamhet inom organisation och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gundes Konsult & Förvaltning Nr 2 AB
Org.nr: 556987-6211
Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, konsultverksamhet inom organisation och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Havet redovisning & ekonomi AB
Org.nr: 556899-5426
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och administration.
INVIVUM AB
Org.nr: 556688-6130
Aktiebolagets verksamhet ska vara: Förmedling av försäkring och sparande. Rådgivning kring ekonomiska ärenden, försäkrings- ärenden och pensionsärenden. Administration av försäkrings, pension och ekonomiska ärenden.
INVIVUM KB
Org.nr: 969731-8161
Rådgivning kring ekonomiska ärenden, försäkringsärenden och pensionsärenden. Administration av försäkrings-, pensions- och enomomiska ärenden samt därmed förenlig verksamhet.
J Ekeroth Förvaltning AB
Org.nr: 556956-5533
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, administration, ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
JP Kontor & Ekonomi AB
Org.nr: 556956-3116
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, administration, ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
JP Prioritet AB
Org.nr: 556956-6952
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt konsulttjänster inom ekonomi, administration, ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
KomBo Administration & Marketing AB
Org.nr: 556753-4176
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Lena Lilja & Co AB
Org.nr: 556947-6186
Bolaget ska äga och förvalta intresse- och dotterbolag, försäljning och konsultationer inom administration, ledning, styrning och ekonomi samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Leviora AB
Org.nr: 556950-0225
Bolaget skall hantera administration och garantihantering till fordonsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
MV Produkter AB
Org.nr: 556419-0568
Aktiebolaget skall bedriva förmedling och försäljning av bilar, konsulttjänster inom administration samt därmed förenlig verksamhet.