Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nos Futura Entreprenad KB

"Bolaget skall verka inom bygg branschen, främst med utveckling av fastigheter, samt med 'tillom och nybyggnation för fastigheter och underhåll."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Nybyggnation - Underhåll
Org.nr: 969773-5216
Företagsform: Kommanditbolag