Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hagaström Allservice HB

"Bolaget ska utföra bygg- och snickeriarbeten, arbeten i el- och teleanläggningar, reparation och service av fordon, markarbeten samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Markarbeten - Snickare
Org.nr: 969770-9112
Företagsform: Handelsbolag