Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Gävle

Art Work of Sweden AB
Org.nr: 556799-6912
Bolagets verksamhet ska vara design, tillverkning och montage av främst butiks- och restauranginredningar jämte därmed förenlig verksamhet.
Baver Allservice KB
Org.nr: 969679-2531
Ny och ommbyggnad av fastigheter och lokaler. Tillverekning av inredning, service av fastigheter och maskiner till fastigheten såsom ventilation, pumpar, oljebrännare, pelletsbrännare.
BF Stambytesentreprenad AB
Org.nr: 556874-7538
Bolaget ska bedriva stambytesentreprenader i bl.a bostads- rättsföreningar och till fastighetsbolag, förädling av fastigheter och lokaler, byggverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Björn & Mikael Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556924-0392
Bolaget ska bedriva byggverksamhet i form av nyproduktion, om- och tillbyggnad samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bofabian Byggtjänster AB
Org.nr: 559036-4104
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, såsom om- och tillbyggnad, renovering, nybyggnation och reparation och därmed förenlig verksamhet.
Byggdesign Gävleborg AB
Org.nr: 559037-6207
Byggbranschen med inriktning på snickeri.
CND Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556979-8241
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Comega Konsult AB
Org.nr: 556432-6089
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation för försäkring, ekonomiska och administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
CONSTATE Bygg & Industri AB
Org.nr: 556879-9281
Bolaget ska bedriva servicearbeten inom bygg- och industrisektorn och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Din Rörmokare i Sverige AB
Org.nr: 556961-6534
Bolaget ska bedriva vvs-arbeten, fastighetsservice, snickerier samt målningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Din Snickare i Sverige AB
Org.nr: 559031-9629
Bolaget ska bedriva byggnadssnickeriarbeten, fastighetsservice, snickerier samt målningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Eidhagen Bygg AB
Org.nr: 556819-1968
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, import och export av bygg- infästningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Engbloms Bygg i gävle AB
Org.nr: 556616-2995
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Englins El & Bygg AB
Org.nr: 556581-6971
Bolaget skall bedriva verksamhet med elektriska installationer, byggnadsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Entr J O Sundqvist HB
Org.nr: 916468-2289
Lastnings- och schaktningsarbeten m.m.
ETP Försäljning AB
Org.nr: 556674-5195
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av säkerhetsprodukter, företrädesvis säkerhetsdörrar, lås och postfack för bostadshus samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighet o Inredningservice i Gävle AB
Org.nr: 556844-0399
Aktiebolaget ska bedriva Fastighetsservice, byggnadsverksamhet, försäljning och produktion av inredning samt förvärva och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed liknande verksamhet.
Frölandia AB
Org.nr: 559027-6175
Aktiebolaget ska bedriva betong- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Grönblad Bygg AB
Org.nr: 556973-7850
Bolaget sdka bedriva bygg, snickeri och fastighetsverksamhet.
Gästrike Montage AB
Org.nr: 559008-2425
Bolaget ska utföra fönstermontage huvudsakligen samt övriga byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.