Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Free Time Allservice HB

"Allt förekommande inom markarbeten, ut- och invändig fastighets- skötsel, trädfällning, enklare dykarbeten, ny-, om- och till- byggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Markarbeten - Trädfällning
Org.nr: 969760-2648
Företagsform: Handelsbolag