Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sorunda

Ai Geokonsult AB
Org.nr: 556663-4498
Bolaget ska bedriva geoteknisk samt byggnadsteknisk konsultverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter inom och utom riket samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bebbeborg AB
Org.nr: 556950-2288
Bolaget ska förmedla försäkringar, förvalta fastigheter, erbjuda friskvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BT Murteam AB
Org.nr: 556271-7016
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt inköp, ägande, förvaltning och försäljning av fastigheter samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EINELL Drift & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556903-1205
Bolaget skall bedriva drift och underhåll av fastigheter och tomtmark, kommunikations- och datainstallationer, hantverkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsföreningen Alda u.p.a.
Org.nr: 743000-0559
Att för medlemmarnas räkning förvärva, äga och förvalta fastigheter för att åt föreningens medlemmar i dessa fastigheter upplåta bostäder med nyttjanderätt på bestämd och för varje upplåtelse begränsad tid.
Free Time Allservice AB
Org.nr: 556964-7547
Bolaget ska bedriva markarbeten, fastighetsskötsel, dykarbeten, ny-, om- och tillbyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Free Time Allservice HB
Org.nr: 969760-2648
Allt förekommande inom markarbeten, ut- och invändig fastighets- skötsel, trädfällning, enklare dykarbeten, ny-, om- och till- byggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Jiredal Holding AB
Org.nr: 556973-4956
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom el, tele, data, anordning av motorevent, entreprenadverksamhet vid fastighetsbyggnationer, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper och därmed ...
Igårr Fastighet AB
Org.nr: 556856-5237
Bolaget ska reparera, underhålla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Johnny Larsson Byggare AB
Org.nr: 556423-5801
Bolaget skall bedriva industri- och svetsmontage, reparations- och konstruktionsverksamhet inom verkstadsmekaniska branschen, ny- och ombyggnation samt renovering av fastigheter samt äga och förvalta värdepapper och fast ...
Js Johanssons Smide AB
Org.nr: 556741-8446
Bolaget skall bedriva smide, tillverkning, montage och service av metallkonstruktioner. Reparationer och modifieringar av verkstadsmaskiner såsom sågar, kantpressar och gradsaxar. Service och bygnationer av hissar. Servi ...
Luputech AB
Org.nr: 556896-0933
Bolaget ska äga och förvalta aktier och del i bolag. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva handelsverksamhet och agentur inom elektronik såsom mobiltelefoner och tillbehör till dessa, klockor, sport- ...
Plensners Entreprenad AB
Org.nr: 556840-3108
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, renovering, ombyggnader, tillbyggnader, fastighetsarbeten, byggledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva import och export av varor och tjänster samt därm ...
SDR Svensk Däckretur AB
Org.nr: 556738-8698
Aktiebolaget ska bedriva sortering och nedklippning av begagnade däck och fälgar samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skärgårdslyckan AB
Org.nr: 556845-4069
Bolaget skall bedriva verksamheter inom öppen- och'eller institutionsvård för barn och ungdomar, kamratstödsverksamhet i skolor. I anslutning till vårdverksamheten knuten produktion och försäljning av varor och tjänster ...
Solar Electrodes Sweden AB
Org.nr: 556624-9206
Bolaget skall bedriva utveckling inom solpaneler för energi försörjning till småhus och industri fastigheter
Sorunda Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556841-0285
Aktiebolaget ska bedriva köp, uppföra och försälja fastigheter, förvalta och hyra ut lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Sorunda Sten & Montering AB
Org.nr: 556857-7869
Aktiebolaget ska bedriva sten-, bygg- och anläggningsarbeten samt konsultverksamhet. Äga och förvalta aktier och fastigheter. Massage och friskvård samt konstnärlig verksamhet.
Stall Cefir AB
Org.nr: 556831-5062
Bolaget ska bedriva utbildning av häst och ryttare, uthyrning av hästboxar, blandat jordbruk , äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter och utföra administrativa tjänster samt därmed förenliga verksamhe ...
Strandkajen 1 AB
Org.nr: 556721-1668
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.