Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Sorunda

C Skönnerud Bergarbeten AB
Org.nr: 556806-6830
Föremålet för bolagets verksamhet är att utöva näringsverksamhet i form av bergsprängning.
Free Time Allservice AB
Org.nr: 556964-7547
Bolaget ska bedriva markarbeten, fastighetsskötsel, dykarbeten, ny-, om- och tillbyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Free Time Allservice HB
Org.nr: 969760-2648
Allt förekommande inom markarbeten, ut- och invändig fastighets- skötsel, trädfällning, enklare dykarbeten, ny-, om- och till- byggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Larssons alltjänst HB
Org.nr: 969607-3676
Travverksamhet, hästhållning. Markarbeten, byggnation, reparation och hästverksamhet.
Hans Brennius Åkeri och Transport AB
Org.nr: 556410-9790
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Jonas Nordin Åkeri & Entreprenad AB
Org.nr: 556732-6573
Bolaget skall bedriva transporter och entreprenadverksamhet främst avseende grävmaskiner, markarbeten och tomtplanering samt därmed förenlig verksamhet.
Js Johanssons Smide AB
Org.nr: 556741-8446
Bolaget skall bedriva smide, tillverkning, montage och service av metallkonstruktioner. Reparationer och modifieringar av verkstadsmaskiner såsom sågar, kantpressar och gradsaxar. Service och bygnationer av hissar. Servi ...
LR Entreprenad AB
Org.nr: 556936-8037
Bolaget skall bedriva Snöröjning, markarbeten, gräsklippning, transport, bygg- och snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
T.Ö.Hansson Entreprenad AB
Org.nr: 556524-8506
Bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet företrädesvis inom byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Tom Larsson Entreprenad AB
Org.nr: 556766-8305
Bolaget skall bedriva mark- och schaktningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Walles Allservice AB
Org.nr: 556927-5232
Företaget ska bedriva mark, schakt och asfaltsarbeten.
Åkergläntan AB
Org.nr: 556782-7042
Bolaget ska förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt entreprenadverksamhet inom transporter och mark- och träd- gårdsarbeten samt tillverkning och försäljning av smidesprodukter samt därmed förenlig verks ...