Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friendlyx HB

"Försäljning, import samt export av varor och tjänster inom områdena finansprodukter, förmögenhetsförvaltning, ekonomisk rådgivning, fastigheter, fastighetsförvaltning, byggnadsentreprenad, inredning, arkitektur, landskapsarkitektur, personlig utveckling, utbildning, resor och turism, mässor och utställningar, fordon, livsmedel, kosttillskott, kosmetiska produkter, design, webbhandel, litteratur, konfektion, möbler, elektronik, musik, musikinstrument, AV-produktion och konst samt all därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Inredning - Konst - Personlig utveckling - Rådgivning - Turism
Org.nr: 969696-3827
Företagsform: Handelsbolag