Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Turism i Ekerö

Birkator AB
Org.nr: 556118-4309
Bolaget skall driva turism, import och export av konsument- produkter inom fritidssektorn ävensom köpa, sälja, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Friendlyx HB
Org.nr: 969696-3827
Försäljning, import samt export av varor och tjänster inom områdena finansprodukter, förmögenhetsförvaltning, ekonomisk rådgivning, fastigheter, fastighetsförvaltning, byggnadsentreprenad, inredning, arkitektur, landskap ...