Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Ekerö

AB Ekerö Bostäder
Org.nr: 556519-3645
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Lägen ...
Aktiebolaget Dånviken
Org.nr: 556120-7019
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kylux
Org.nr: 556080-8486
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka och renovera kylare och bränsletankar, bedriva handel med biltillbehör och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med bilar, båtar och båttillbehör s ...
Aktiebolaget Wistrand & Lavotha
Org.nr: 556436-3272
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, mus ...
Almlunda Fastigheter AB
Org.nr: 556905-1948
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Alverbäcks Ekologiska Blommor AB
Org.nr: 556474-3549
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, odla och försälja trädgårdsprodukter och trädgårdsförnödenheter, äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av växthuslokaler samt idka därmed förenlig verksam ...
Annemanna AB
Org.nr: 556348-2057
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hingsthållning, handel med och uppfödning av travhästar, tävlingsverksamhet inom travsporten såväl inom som utom landet och utöva annan i samband med nämnda verksam ...
Awafin AB
Org.nr: 556755-0412
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT samt försäljning av programvara samt förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Befyraem Technologies AB
Org.nr: 556360-2225
Bolaget skall driva ekonomiska och tekniska konsultationer, tillverkning och försäljning av varor för såväl import och export för verkstads- och transportmedelsindustri samt underhåll och reparation av teknisk materiel f ...
Brygga Ladan AB
Org.nr: 556817-4717
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva kontorshotell samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Lindegren Fastighet AB
Org.nr: 556738-5926
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva produktion och försäljning av vikväggar och därmed förenlig verksamhet.
Byggteamet Fastigheter Stockholm AB
Org.nr: 556803-5082
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadsverksamhet och därtill förenlig verksamhet.
Capri - corn Venture AB
Org.nr: 556971-6847
Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter.
Claes B Jonsson AB
Org.nr: 556244-8737
Aktiebolaget ska bedriva ägande och förvaltning av fastigheter, driva heminredningsbutik med försäljning av produkter såsom tyger och presentartiklar samt sömnadstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Conformus AB
Org.nr: 556553-4855
Bolaget skall bedriva import, export och handel med konsument- varor inom produktområdena sportartiklar, konfektion och skobeklädnad, elektronikartiklar såsom datorer, möbler och inredningsartiklar, vin och spritdrycker ...
COREIO CONSULTING AB
Org.nr: 556931-4494
Konsult och utbildningstjänster inom, IT, event, försäljning, transportverksamhet, hemelektronik och prototyptillverkning. Resebyrå och charterverksamhet. Uthyrning av olika typer av fastigheter, fordon, datorer, nätverk ...
D I F U M AB
Org.nr: 556656-9660
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter, företag och projekt samt äga och förvalta aktier och andelar i andra företag samt annan härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamheter kan bedrivas såväl direkt so ...
Dahlbäck Mäkleri AB
Org.nr: 556723-2847
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter jämte därmed förenlig verksamhet.
Depeloma AB
Org.nr: 556899-3686
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet, byggnationer, campinguthyrning, naprapati, massage, föreläsning inom friskvård, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Designo Bygg och Arkitektur AB
Org.nr: 556977-6841
Bolaget ska bedriva projektledning och konsultation inom arkitektur av fastigheter, bygg, marin konstruktion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även sälja och uppföra lekparker och idrottsanläggningar.