Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marketing News i Sverige HB

"Annonsförsäljning och annan försäljning inom media samt konsultverksamhet inom områdena personlig utveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 969678-7556
Företagsform: Handelsbolag