Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Trångsund

Carlsson Communication i Stockholm AB
Org.nr: 556567-1350
Bolaget skall bedriva konsultation och produktion inom marknadsföring och reklam, handel med värdepaper samt därmed förenlig verksamhet.
Detaljerna i Sverige AB
Org.nr: 556925-0144
Företaget kommer att bedriva verksamhet för att stärka varumärke samtidigt som det skapas trivsel och ger bättre affärer för kunden. Kunderna är: Företag, Kommuner, Fastighetsbolag, Centrumbildningar, Eventbolag, Kursgår ...
FARMALENS AB
Org.nr: 556898-9213
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av läke- medel, medicinteknisk utrustning och kosttillskott samt därmed förenlig verksamhet.
Frövi och Sköllersta Bostäder AB
Org.nr: 556806-9057
Bolaget skall äga och utveckla andra bolag, bedriva handel med värdepapper, förvaltning och uthyrning av samt handel med fastigheter och andelslägenheter. Bolaget skall även verka som investerings-, utvecklings- samt fin ...
Huvudstyrkan AB
Org.nr: 556452-4816
Bolaget skall utföra administrativa utredningar, bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning samt marknadsföring, huvudsakligen som konsultverksamhet mot offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt oc ...
Inspirum Design AB
Org.nr: 556701-3155
Bolaget skall bedriva verksamhet inom design, produktutveckling, försäljning och marknadsföring inom inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Katarina Brandt Reklambyrå AB
Org.nr: 556503-0276
Bolaget skall bedriva publicistisk, litterär, marknadsföring, design, reklam och formgivningsverksamhet, handel med, och produktion av film och video, handel med kläder, skor och accessoarer.
Kredelin AB
Org.nr: 556764-7473
Bolagets verksamhet ska vara att arbeta som konsult inom ekonomi, redovisning, marknadsföring, reklam, försäljning, event och därmed förenlig verksamhet.
Lead Team Communication i Stockholm AB
Org.nr: 556944-6403
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena public relation (PR), kommunikation och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Marketing News i Sverige HB
Org.nr: 969678-7556
Annonsförsäljning och annan försäljning inom media samt konsultverksamhet inom områdena personlig utveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
PARGUS AB
Org.nr: 556947-3712
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedelsprodukter samt tjänster inom hälsosektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Personalplatsen Sverige AB
Org.nr: 556888-7201
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal, erbjuda konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning och därmed förenlig verksamhet, marknadsföring och försäljning av medicintekniska-, läkemedels- och optiska produkt ...
Respekt Reklambyrå AB
Org.nr: 556502-2836
Bolaget skall bedriva handel och konsultativ verksamhet inom områdena reklam, marknadsföring och produktutveckling samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
S. Bilich AB
Org.nr: 556774-4536
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom telekommunikation och verkstadsindustri avseende administration, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ledningsfrågor samt därmed före ...
Scandinavian Touch AB
Org.nr: 556311-2647
Bolaget skall bedriva - konsultverksamhet inom personaladministration, marknadsföring, ekonomi och teknik, - tillverkning, marknadsföring och försäljning av framförallt konsumentorienterade produkter, - import- och expor ...
Seidefors Handels AB
Org.nr: 556840-3678
Bolaget ska bedriva import och export av sportartiklar och hemelektronik. Konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Sponsring och Kommunikation AB
Org.nr: 556926-5720
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, sponsring, marknadsföring, reklam, branding, event, varumärke, PR, webb, sociala medier.
Takes Two AB
Org.nr: 556136-5973
Bolaget ska bedriva snickeri-, byggnadsrörelse och fastighetsför- valtning jämte därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom marknadsföring och management jämte därmed förenlig verksamhet, samt konsultverksamhet i ...
Thudén Konsult AB
Org.nr: 556835-3493
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom innesälj, ekonomi, marknadsföring, IT, inköp, kontorsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Ullehöjd AB
Org.nr: 556470-9284
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, företagsledning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessuto ...