Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sjömossen HB

"HÖGTRYCKSSPOLNING OCH RENSNING AV AVLOPP, HÖG- TRYCKSTVÄTTNINGAR, SANERINGSARBETE VID VATTEN- OCH BRANDSKADOR, FASTIGHETSSKÖTSEL SAMT TRAVSPORT OCH UPPFÖDNING AV TÄVLINGSHÄSTAR."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Fastighetsskötsel - Högtrycksspolning - Reningsverk
Org.nr: 916610-4217
Företagsform: Handelsbolag