Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Fjärdhundra

Bromma Högtryck AB
Org.nr: 556311-4262
Bolaget skall utföra högtrycksspolning och rensning av avlopp, högtryckstvättningar, saneringsarbeten vid vatten- och brandskador samt fastighetsskötsel. Vidare skall bolaget bedriva travverksamhet och hästnäring.
Sjömossen HB
Org.nr: 916610-4217
HÖGTRYCKSSPOLNING OCH RENSNING AV AVLOPP, HÖG- TRYCKSTVÄTTNINGAR, SANERINGSARBETE VID VATTEN- OCH BRANDSKADOR, FASTIGHETSSKÖTSEL SAMT TRAVSPORT OCH UPPFÖDNING AV TÄVLINGSHÄSTAR.