Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Fjärdhundra

Bromma Högtryck AB
Org.nr: 556311-4262
Bolaget skall utföra högtrycksspolning och rensning av avlopp, högtryckstvättningar, saneringsarbeten vid vatten- och brandskador samt fastighetsskötsel. Vidare skall bolaget bedriva travverksamhet och hästnäring.
Byggnadsfirma Folkesson AB
Org.nr: 556958-4740
Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga hus, renovera hus anlägga grunder och avlopp och därmed förenlig verksamhet.
Sjömossen HB
Org.nr: 916610-4217
HÖGTRYCKSSPOLNING OCH RENSNING AV AVLOPP, HÖG- TRYCKSTVÄTTNINGAR, SANERINGSARBETE VID VATTEN- OCH BRANDSKADOR, FASTIGHETSSKÖTSEL SAMT TRAVSPORT OCH UPPFÖDNING AV TÄVLINGSHÄSTAR.