Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CASA Berget ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att verka inom vård och omsorgssektorn genom tjänster riktade till äldre, såväl biståndsbedömda som privata, Casa Berget tillhandahåller också personlig assistans, hushållsnära tjänster samt städ och annan fastighetsservice. Äldreomsorgstjänsterna kan omfatta hemtjänst på olika språk, daglig verksamhet, anhörigstöd och avlastning och därmed förenlig verksamhet i enlighet med Socialtjänstlagen. De anställda medlemmarna bereds därigenom arbete. Övriga medlemmar tillhandahåller utbildningsinsatser till de anställda eller deltar i föreningen genom bruka dess tjänster eller på annat sätt dra nytta av dess tjänster."
Org.nr: 769624-9734
Företagsform: Ekonomisk förening