Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Mölndal

CASA Berget ek. för.
Org.nr: 769624-9734
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att verka inom vård och omsorgssektorn genom tjänster riktade till äldre, såväl biståndsbedömda som privata, Casa Berget tillhandahålle ...
Kooperativet Olga - oberoende liv i gemenskap och arbete, EF
Org.nr: 769601-2082
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva personlig assistans, hemtjänst, viss daglig verksamhet, enklare hjälpmedelsservice och därmed förenlig verksamhet i enlighet med lagen ...