Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kooperativet Olga - oberoende liv i gemenskap och arbete, EF

"Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva personlig assistans, hemtjänst, viss daglig verksamhet, enklare hjälpmedelsservice och därmed förenlig verksamhet i enlighet med lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen. De anställda medlemmarna bereds därigenom arbete av godk kvalitet. De boende medlemmarna tillhandahålls insatser av god kvalitet genom ovanstående verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet - Personlig assistans
Org.nr: 769601-2082
Företagsform: Ekonomisk förening