Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Mölndal

Aidal Care Services AB
Org.nr: 556446-4179
Bolaget skall bedriva hemtjänstverksamhet samt personlig assistans åt äldre och människor med rörelsehinder, etableringslots (yrke- och studievägledning för nyanlända invandrare), hemservice (städ), språkgranskning, tolk ...
Assistans och Service Enerbacken AB
Org.nr: 556973-0475
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom personlig assistans, ROT och RUT samt service och förvaltning inom hushålls- och fastighetssektorn, erbjuda utbildning och kursverksamhet samt bedriva annan härmed förenlig verksa ...
boendekooperativet Kikås ek för
Org.nr: 716445-2059
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla god personlig assistans för de funktionshindrade medlemmarna, att åta sig ansvaret för skötsel av de gemensamma utrymmen som ligger i anslutning till ...
CASA Berget ek. för.
Org.nr: 769624-9734
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att verka inom vård och omsorgssektorn genom tjänster riktade till äldre, såväl biståndsbedömda som privata, Casa Berget tillhandahålle ...
Hela Assistans & Service AB
Org.nr: 556858-2521
Bolaget ska arbeta med personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar samt därmed förenlig verksamhet.
Kooperativet Olga - oberoende liv i gemenskap och arbete, EF
Org.nr: 769601-2082
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva personlig assistans, hemtjänst, viss daglig verksamhet, enklare hjälpmedelsservice och därmed förenlig verksamhet i enlighet med lagen ...
Optimal Assistans i Göteborg AB
Org.nr: 556674-6763
Bolaget skall vara personlig assistanssamordnare enligt LSS och LASS lagen för personer med fuktionshinder samt därmed förenlig verksamhet.