Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp Önum Mossbrott EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga en gemensam avloppsledning. Medlem deltar i verksamheten genom att ansluta sig till avloppsledningen och utnyttja föreningens tjänster."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Reningsverk
Org.nr: 769624-6532
Företagsform: Ekonomisk förening