Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Vara

Avlopp Önum Mossbrott EF
Org.nr: 769624-6532
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga en gemensam avloppsledning. Medlem deltar i verksamheten genom att ansluta sig till avloppsledningen och utnyttja föreningens tjä ...
Kantorp m.fl. VA EF
Org.nr: 769622-3986
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla renvatten- anläggning samt anläggning för avlopp. Föreningen ska leverera vatten fram till medlemmarnas fast ...
SWED PHONG AB
Org.nr: 556754-4373
Aktiebolaget ska ha: Hotellverksamhet. Fastighetsförvaltning. Asylboende. Akupunktur. Massage. Import och export av akupunktur- och massagemaskiner. Import och export av matlagningsmaskiner. Import och export av vattenre ...
Önums VA EF
Org.nr: 769626-8015
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga en gemensam vatten och avloppsledning.