Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Vara

Avlopp Önum Mossbrott EF
Org.nr: 769624-6532
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga en gemensam avloppsledning. Medlem deltar i verksamheten genom att ansluta sig till avloppsledningen och utnyttja föreningens tjä ...
Hans Olsson Mark & Vatten AB
Org.nr: 556622-8432
Bolaget skall bedriva brunnsborrning, täckdikning, ledningsdragning för vatten och avlopp samt bredband och därmed förenlig verksamhet.
Kantorp m.fl. VA EF
Org.nr: 769622-3986
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla renvatten- anläggning samt anläggning för avlopp. Föreningen ska leverera vatten fram till medlemmarnas fast ...
Korsmadens vatten & avlopp ek. för.
Org.nr: 769625-3058
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensam vatten- och avloppsanläggning.
Naum VA EF
Org.nr: 769622-3150
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla renvattenanläggning samt anläggning för avlopp. Föreningen ska leverera vatten fram till medlemmarnas fastig ...