Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sandaga EF

"Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - Skapa arbetsmöjligheter till föreningens medlemmar - Erbjuda utbildningar till föreningens deltagare för att kunna utveckla och skapa bredd inom verksamheten - Sälja tjänster såsom städning, hushållsnära tjänster, barnpassning, ledsagare, personlig assistans - Producera och bedriva försäljning av produkter: livsmedel och textil - Driva café och restaurang - Att teckna avtal med myndigheter, företag eller andra organisationer om sysselsättning, daglig verksamhet arbetsträning av långtidsarbetslösa eller sjukskrivna - Utveckla egna tjänster och'eller produkter som är förenlig med verksamhetens mål i syfte att utveckla fler och nya arbetstillfällen för medlemmarna - Föreningen kommer i övrigt att bedriva för ändamålet förenlig verksamhet."
Org.nr: 769624-1178
Företagsform: Ekonomisk förening