Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Gävle

Ahlan omsorg och bemanning AB
Org.nr: 559000-3777
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hemtjänst och personlig assistans, rekrytering, konsulting och coaching av personal, handledning, etableringsanordning, utveckling, utbildning av personal. Marknadsföring och kons ...
Assistanspartner i Gävleborg AB
Org.nr: 556757-8801
Aktiebolaget ska bedriva personlig assistans till kunder med beviljad LSS'LASS-ersättning från kommun eller Försäkringskassa, sociala tjänster inom ramen för LOV-reformen till personer med beslut av kommunen om hemtjänst ...
Delén Utveckling AB
Org.nr: 556723-7457
Bolagets verksamhet skall tillhandahålla tjänster inom ekonomi, personlig assistans, kultur, juridik och därmed jämförlig verksamhet samt handel med hälsoprodukter och värdepapper.
Faham Service & Utbildning AB
Org.nr: 556990-3700
Bolaget skall bedriva verksamhet inom handel, import och export av främst livsmedel, vård och omsorg, personlig assistans, kaféverksamhet, fritidsverksamhet, skola, uthyrningsverksamhet så som boende till migrationsverke ...
HM Omsorg & Service AB
Org.nr: 556283-5701
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla öppna sociala insatser avseende personlig assistans, inklusive avlösarservice och daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Bolaget ska utföra byggn ...
Multicompetence in Sweden AB
Org.nr: 556962-4090
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag utföra koncerngemensamma uppgifter och att bedriva bilverkstad, restaurangverksamhet, byggnadsverksamhet, rekrytering, utbildning och u ...
Nedre Norrlands Servicepartner AB
Org.nr: 556836-8608
Bolaget skall bedriva hemtjänst samt personlig assistans och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja hushållsnära tjänster till privatpersoner samt lokalvård och därmed förenlig verksamhet.
Ockelbos Personligaste Assistans AB
Org.nr: 556553-5910
Bolaget skall bedriva personlig assistans för funktionshindrade ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Saand service & omsorg AB
Org.nr: 559020-4680
Stöd inom arbetslivsrehabilitering för personer som vill närma sig arbetslivet. Övriga tjänster som kan erbjudas är handledning, utbildning, rekrytering, integration och därmed, förenlig med verksamhet. Företaget har spe ...
Sandaga EF
Org.nr: 769624-1178
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - Skapa arbetsmöjligheter till föreningens medlemmar - Erbjuda utbildningar till föreningens deltagare för att kunna utveckla och skapa ...
Swe Assistans AB
Org.nr: 556676-2323
Bolaget skall tillhandahålla bemanningstjänster för personlig assistans, samt idka därmed förenlig verksamhet.