Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Gävle

Auktionsgruppen Skandinavien AB
Org.nr: 556928-5124
Bolaget skall bedriva handel med auktionsgods från konkurser, företag, privatpersoner och dödsbon. Utföra värderingar och handel av ovanstående. Samt handel och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper och därm ...
Basmas Salong AB
Org.nr: 556956-9154
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva frisör- och skönhetssalong, hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Bokrut AB
Org.nr: 556741-4221
Bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla individens och organisationens resurser genom att erbjuda tjänster inom kvalitet, miljö, hälsa och hushållsnära tjänster.
CSM CITY STÄD O MILJÖ KB
Org.nr: 969740-1678
Städning, hushållsnära tjänster samt rengöring av industri- lokaler.
Extring AB
Org.nr: 556929-6212
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, VVS-installationer, hushållsnära tjänster, uthyrning av personel, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Gefle Försäljning AB
Org.nr: 556837-7427
Bolaget skall utföra hushållsnära tjänster samt bedriva köp av konkurslager från såväl företag som privatpersoner samt försäljning av dessa och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Sjöberg Läkarkonsult AB
Org.nr: 556715-2482
Aktiebolaget ska bedriva specialistverksamhet inom öppenvård på sjukhus, föreläsningar inom hälso- och sjukvård, hushållsnära tjänster, fastighetsförvaltning, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Nedre Norrlands Servicepartner AB
Org.nr: 556836-8608
Bolaget skall bedriva hemtjänst samt personlig assistans och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja hushållsnära tjänster till privatpersoner samt lokalvård och därmed förenlig verksamhet.
Optima Hyrtjänst HB
Org.nr: 969760-6433
Bolaget skall äga, förvalta och uthyra fast egendom och lokaler samt bedriva leasing och uthyrning av maskiner och inventarier, rekrytering och uthyrning av personal inom olika yrkeskategorier, städ- och tvätteriverksamh ...
Rekogit Service AB
Org.nr: 556741-3652
Bolaget ska bedriva tjänster och service inom företagsbemanning, vårdrelaterade insatser, hälsa och livsstilsfrågor, hushållsnära tjänster, fast och lös egendom.
Sandaga EF
Org.nr: 769624-1178
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - Skapa arbetsmöjligheter till föreningens medlemmar - Erbjuda utbildningar till föreningens deltagare för att kunna utveckla och skapa ...
SOLVEFJORD GEFLE AB
Org.nr: 556944-1198
Bolaget skall utföra byggnadsarbeten såsom snickeri och måleriarbeten samt hushållsnära tjänster, underhållning, uthyrning av intventarier inom musik och underhållning, catering, tillverkning och försäljning av olika typ ...
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB
Org.nr: 556637-5795
Aktiebolaget ska tillhandahålla service och administrativa tjänster samt föreläser och har utbildningsverksamhet och förmedling av tjänster för handikappade, äldre och deras assistenter alternativt ledsagare eller hemtjä ...
UPM i Gävle AB
Org.nr: 556892-7262
Bolaget ska bedriva verksamhet med uthyrning av personal och maskiner inom transportbranschen samt utföra hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Wiklands i Oppala AB
Org.nr: 556830-5931
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, hushållsnära tjänster, jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.