Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kantorp m.fl. VA EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla renvatten- anläggning samt anläggning för avlopp. Föreningen ska leverera vatten fram till medlemmarnas fastigheter samt ta hand om och via pumpbrunn omvandla avloppsvatten från medlemmarnas fastigheter till spillvatten."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Fastigheter - Reningsverk
Org.nr: 769622-3986
Företagsform: Ekonomisk förening