Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fem E ek. för.

"Föreningen ska verka för ett på vetenskaplig kunskap grundat långsiktigt hållbart utnyttjande av naturresurser. Föreningens verksamhet omfattar i huvudsak lantbruk och livsmedelsproduktion och föreningens medlemmar förbinder sig att följa föreningens kriterier för hållbart naturbruk om empati, ekologi, estetik och ekonomi. Föreningens medlemmar består i första hand av professionella livsmedelsproducenter. Medlemmarnas ekonomiska intressen ska främjas av att både föreningen och de enskilda medlemmarna lyfter fram frågorna kring hållbart naturbruk enligt E5 i sin marknads- föring, och därmed skapar ökad efterfrågan för sina produkter."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Naturbruk
Org.nr: 769620-0968
Företagsform: Ekonomisk förening