Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Helsingborg

6:e Sinnet AB
Org.nr: 556795-3178
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandel med böcker, cd- och dvd-skivor, presentartiklar, stenar och kristaller med inriktning på personlig utveckling samt tjänster och arrangemang inom personlig utveck ...
A&A OFFICE KB
Org.nr: 969731-1562
Uthyrning av personal och tjänster inom ekonomi och administration.
Aaronix Redovisning AB
Org.nr: 556712-0042
Bolaget ska bedriva ekonomi, konsultverksamhet inom företagsadministration och redovisning.
AB Krönmarks Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556824-1813
Bolaget skall arbeta som interimschef, utveckling, konsultverksamhet och driva projekt inom företagsledning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Acerto AB
Org.nr: 556810-4722
Bolaget skall erbjuda generella konsulttjänster inom försäljning, marketing och kost'friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB
Org.nr: 556793-1034
Bolaget skall bedriva mäklartjänster med kommersiella fastigheter och företag och därmed förenlig verksamhet.
Ahlerup & Ekengren Consulting AB
Org.nr: 556896-2293
Företaget ska bedriva utbildning, konsultering, rådgivning och därmed förenlig verksamhet inom ekonomi, organisation och ledning.
Aktiebolaget Anastomotica
Org.nr: 556331-1389
Bolaget skall bedriva konsultering, inköp och försäljning av presentartiklar som användes i det normala hemmet tillika köp och försäljning av aktier och obligationer samt därmed förenliga verksamheter.
Aktiebolaget Solsidan
Org.nr: 556235-5593
Bolaget ska idka konsultverksamhet inom verksamhetsområdet ekonomi och management, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper, uthyrning av maskiner och datorer samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Walpen
Org.nr: 556190-7048
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Alb & Blixt HB
Org.nr: 969630-0590
Tillverkning och försäljning av konsthantverk, konsult inom foto, media och sjöfartssäkerhet samt musikaliskverksamhet.
Aldina Partner AB
Org.nr: 556381-6718
Bolaget skall bedriva handel samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter, konsultverksamhet i anslutning härtill samt inom administration, ekonomi och tekniska området samt utbildning inom områdena.
Aldina Partner Ekonomi och Skatt HB
Org.nr: 969761-8164
Konsultverksamhet inom administration, ekonomi, redovisning, skatter och organisation.
Anekil AB
Org.nr: 556871-7093
Företaget skall bedriva utbildning, handledning och rådgivning inom psykoterapi och ekonomi, odla och producera vin och andra alkoholhaltiga drycker inklusive försäljning, förvalta och handla med värdepapper och övrig lö ...
Anesten Konsult KB
Org.nr: 969609-8285
Konsultverksamhet inom administration, ekonomi och personal.
Anette Henriksson AB
Org.nr: 556776-4484
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och sjöfart samt därmed förenlig verksamhet.
ArteMarte AB
Org.nr: 556627-3297
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans- och organisationsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom personlig utveckling, coachi ...
Avendor FöretagsFörmedling AB
Org.nr: 556713-8499
Bolaget skall bedriva förmedling av företag och näringsfastigheter samt utföra sökuppdrag för kunders räkning inom dessa områden och skall därjämte bedriva konsultverksamhet inom corporate finance området och idka därmed ...
B & T Juridik AB
Org.nr: 556800-7081
Bolagets verksamhet ska vara konsultation inom juridik och ekonomi jämte handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Baran Redovisning AB
Org.nr: 556649-5551
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration.